Koupelny na klíč, montáže solárních panelů, plynových kotlů, tepelných čerpadel a podlahových topení.
Aktuálně
Spolupráce s RWE 2010
V současné době probíhá akce Spolupráce s RWE 2010. Podrobnější informace zde v pdf dokumentu.
více...

Solární sestavy Viessmann
Moderní úsporné vytápění – to je více než jen úsporný kotel. Pouze s uceleným systémem lze překročit technická omezení..
více...

   S neustále rostoucí cenou energií, se do popředí zájmu začínají dostávat možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. Mezi tyto obnovitelné zdroje patří také solární systémy. Tyto systémy pracují na principu využití slunečního záření a lze je rozdělit na dvě základní skupiny. První z nich jsou fotovoltaické systémy, které přeměňují sluneční záření přímo na elektrickou energii. Druhou a rozšířenější skupinou jsou solární systémy, jenž přeměňují sluneční záření na tepelnou energii. Tato energie je potom využívána pro ohřev teplé užitkové vody, ohřev vody v bazénu, případně přitápění domu.

Složení solárního systému

   Základní součástí solárního systému jsou solární panely. Tyto panely můžou být buď ploché, nebo tzv. trubicové. Panely absorbují sluneční záření a přeměňují jej na tepelnou energii. Teplo je z panelu odváděno do výměníku. Výměník pak např. ohřívá teplou užitkovou vodu. K přenosu tepla s panelu do výměníku, se používají různé nemrznoucí kapaliny, které nám zajistí, aby nedošlo k poškození solárního systému za nízkých teplot.

   Další důležitou součástí těchto systému je termostat, ten zabezpečuje optimální přenos tepelné energie a zajišťuje, aby nedošlo k přehřátí solárních panelů, nebo aby naopak nedocházelo k odvádění tepla místo ohřevu, při nízkých venkovních teplotách. Použítí a instalace solárních systémů

   Instalace solárních kolektorů je možná na střeše, stěně budovy nebo ve volném terénu. Instalace musí být dostatečně pevná, aby mohla spolehlivě odolat přírodním vlivům (vítr, sníh, krupobití). Pro snížení tepelných ztrát je ideální umístit solární panely co nejblíže místu spotřeby ohřáté vody. Přívodní potrubí musí být dostatečně tepelně izolované. Nejlepší využití solárních kolektorů dosáhneme umístěním směrem k jihu nebo jihozápadu. Je nutný sklon, který zabezpečí dopad kolmo na jeho plochu. Tak je nejlépe využita intenzita slunečního záření. Výška slunce nad obzorem se však mění nejen během dne, ale i v průběhu roku. V létě je vhodný sklon solárního kolektoru 30° od vodorovné roviny, v zimě kolem 60°. Obvykle se jako kompromis volí sklon v rozmezí 40°- 45

Návratnost investice

   Již při instalaci 4m2 solárních panelů můžete pokrýt náklady na ohřev užitkové vody až ze 70 procent. Návratnost investice je kolem 6 let oproti vytápění elektrickým proudem. Vzhledem k tomu, že životnost solárních kolektorů je cca 20 - 30 let, ceny energií neustále stoupají a sluneční energie je zdarma - investice do solárních panelů se určitě vyplatí. Navíc nyní díky státnímu dotačnímu programu je možné, získat výrazné dotace na realizaci těchto systému, což může značně zkrátit návratnost této investice.

   Naše firma je registrovaná v seznamu odborných dodavatelů SOD programu ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstva životního prostředí, který je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

www.zelenausporam.cz

   Specializujeme se na dodávku a montáž solárních a fotovoltaických systémů německé firmy VIESSMANN, která patří k nejvýznamnějším firmám v oboru.