Koupelny na klíč, montáže solárních panelů, plynových kotlů, tepelných čerpadel a podlahových topení.
Aktuálně
Spolupráce s RWE 2010
V současné době probíhá akce Spolupráce s RWE 2010. Podrobnější informace zde v pdf dokumentu.
více...

Solární sestavy Viessmann
Moderní úsporné vytápění – to je více než jen úsporný kotel. Pouze s uceleným systémem lze překročit technická omezení..
více...
Tepelná čerpadla

   Tepelná čerpadla jsou vhodným řešením pro ohřev a předehřev topné vody, ohřev vody v bazénu, přípravu teplé vody, teplovzdušné vytápění. Využití tepelných čerpadel je navíc šetrné k přírodě. Tepelná čerpadla můžeme podle druhu ochlazovaného nebo ohřívaného média rozdělit do tří kategorií – země/voda, vzduch/voda a voda/voda. Ať už si zvolíte jakoukoli možnost, nešlápnete vedle.

Tepelná čerpadla vzduch/voda
   Tato tepelná čerpadla si odebírají teplo ze vzduchu. Mají kompaktní provedení s vestavěným vzduchovým výměníkem – výparníkem. U tohoto tepelného čerpadla si můžete zvolit jak venkovní, tak i vnitřní provedení. Tepelným čerpadlem v klidovém stavu může protékat voda o teplotě do 75 °C. Velkou výhodou těchto tepelných čerpadel je jejich poměrně snadná instalace, za danou cenu jsou nadprůměrně výkonné, nemají pouze jednostranné využití a v neposlední řadě s nimi ušetříte.

I při teplotách -20 °C dokáže zařízení získat z venkovního vzduchu tolik tepla, aby zajistilo topení a dostatek teplé vody. Tepelné čerpadlo vzduch|voda je ideální nejen u novostaveb, ale též při rekonstrukcích.

Tepelná čerpadla země/voda
Využívají zemské teplo k topení a k přípravě teplé vody. V létě může být chlad z hlubin země využit ke chlazení.

   Tepelná čerpadla země/voda se hodí pro vnitřní instalaci, mají 200litrový ohřívač vody a jejich vestavěná regulace umožňuje plně automatické vytápění, prioritu přípravy teplé vody, protibakteriální provoz či vysoušecí provoz podlahy a propojení na PC i přes modem. . Tato tepelná čerpadla ušetří až 70 % nákladů na vytápění, mají dlouhou životnost a jistě vás potěší i svým naprosto tichým chodem

Tepelná čerpadla voda/voda
Tepelná čerpadla voda|voda potřebné teplo k topení a úpravě teplé vody čerpají ze studní podzemní vody.

Princip funkce tepelného čerpadla
   Význačnou roli ve fungování TČ hraje chladivo, označované v následujícím jako pracovní médium. Má tu vlastnost, že se i při nejnižších (venkovních) teplotách odpařuje. Přivede-li se venkovní vzduch nebo voda k výměníku tepla (výparníku), ve kterém cirkuluje pracovní médium, odejme takovémuto zdroji tepla potřebné výparné teplo a přejde z kapalného do plynného stavu. Zdroj tepla se tím o několik stupňů ochladí. Kompresor toto plynné pracovní médium nasaje a stlačí. Tím že se zvětší jeho tlak, stoupne také jeho teplota - pracovní médium je tedy 'přečerpáno' na vyšší teplotní úroveň. K tomu je zapotřebí vynaložit elektrickou (nebo jinou) energii. Ta však nepředstavuje energii ztracenou, ale zvyšuje energetický (tepelný) potenciál pracovního média, které se dále dostává do kondenzátoru, jak je znázorněno na obrázku. Tam pracovní médium odevzdá své celkové teplo, které uvedeným způsobem získalo, resp. je mu odňato nějakou teplonosnou látkou, např. vodou pro teplovodní vytápění. Tím dojde ke zkapalnění pracovního média, v expanzním ventilu se seškrtí na původní nízký tlak a oběh se opakuje.

Naše firma se specializuje na dodávku a montáž tepelných čerpadel německých firem VIESSMANN a STIEBEL-ELTRON. Nejčastěji montujeme čerpadla systému vzduch/voda.